Prečo je dôležitá správa marketingových kampaní?


Správa marketingových kampaní je kľúčová pre zvýšenie efektívnosti a návratnosti investícií v rámci vytvorenej marketingovej stratégie. Účelom marketingových kampaní je oslovenie cieľového publika a dosiahnutie stanovených marketingových cieľov.

Ako spravujeme marketingové kampane?

Reklamné kampane sú spravované na platformách ako Facebook, Instagram, Google a YouTube. Úspešnosť kampaní je každý mesiac meraná a vyhodnocovaná pomocou marketingových nástrojov (Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel).

  1. Spustenie až 4 kampaní naraz
  2. Meranie výkonnosti kampaní pomocou marketingových nástrojov 
  3. Optimalizácia kampaní
  4. Optimalizácia publika
  5. Report 1x mesačne

 

Máte záujem o konzultáciu?

Kontakt