Stavebný ťahák (stavebnytahak.sk) je webový katalóg pripravený pre spoločnosť LIPA PRO s.r.o. Stránka je určená na propagáciu spoločností v rôznych stavebných odvetviach za odplatu.

Web obsahuje: