Iné služby

Balíček
Správa stránky a hosting

web hosting na 1 mesiac
Správa web stránky na 1 mesiac v rozsahu:
denné zálohovanie web stránky (záloha je dostupná 14 dní)
aktualizácia súčastí web stránky
starostlivosť o zdravie web stránky
obnovenie web stránky zo zálohy na požiadanie
Záruka na web stránku počas celej doby spolupráce
v prípade potreby úpravy, alebo rozšírenej správy stránky je táto účtovaná v cene 10€/hodina
len 9.99

Balíček
Servisná prehliadka web stránky

kontrola zdravia web stránky
aktualizácia súčastí web stránky
vytvorenie zálohy web stránky
nahranie zálohy web stránky na dohodnuté úložisko
úprava/oprava znefunkčnených častí po aktualizácii
Predĺženie záruky na stránku o 1 rok
len 49.00

Úpravy stránok sú účtované v cene 20€/hodina s výnimkou stránok, ktoré sú hostované u mňa. V prípade potreby obšírnejšej úpravy mi pošlite žiadosť o cenovú ponuku.

Požiadjte o cenovú ponuku

Táto stránka používa cookies, jej prehliadaním súhlasíte s ich použitím