Zmena systému

 Piatok, Júl 16, 2021

Vážení klienti,

Naša spoločnosť prešla zmenou systému, čo obsahovalo aj zmenu fakturačného systému. Prosíme Vás o akceptáciu nového výzoru faktúr. Každý z Vás v krátkej doby dostane údaje na správu svojho konta na našej novej stránke.

 

Pekný deň

Lukáš Šleboda