POZOR!!! Nová Legislatíva: Google Consent Mode V2 (Platné od marca 2024)

 Utorok, Január 23, 2024

Od marca 2024, všetky webové stránky používajúce Google Ads alebo Analytics musia zaviesť Google Consent Mode V2. Toto je potrebné pre zachovanie funkcií ako personalizácia reklám a analýzy návštevnosti podľa nových pravidiel EÚ.

Čo Google Consent Mode V2 znamená?

Google Consent Mode V2 je aktualizácia od Google, ktorá mení spôsob, akým webové stránky zbierajú a spracúvajú súhlas s cookies a sledovaním pre služby ako Google Analytics a Google Ads. Táto zmena je v súlade s pravidlami GDPR a európskymi zákonmi o ochrane súkromia. Od 6. marca 2024 musia webové stránky implementovať túto novú verziu, aby mohli naďalej správne fungovať s týmito službami Google.

Čo nastane ak zmenu neimplementujem?

Ak nebude implementovaný Google Consent Mode V2 do 6. marca 2024, Google služby ako Google Analytics 4 a Google Ads nebudú zbierať žiadne údaje o nových používateľoch z EÚ.

Pre klientov s web stránkami vytvorenými pomocou CMS WordPress máme riešenie, stačí nás kontaktovať.